Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Warunki korzystania

Niniejsze Warunki użytkowania zawierają zasady korzystania ze strony https://portalerandkowe.com.pl i wszystkich świadczonych przez nią usług (“Witryna”).

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRZED UŻYCIEM STRONY INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC ZE STRONY INTERNETOWEJ AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE POWINIENEŚ KORZYSTAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ.

INNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ
Nasza polityka prywatności określa warunki, na jakich możemy przetwarzać dane osobowe, które zbieramy od ciebie lub dostarczasz nam. Korzystając ze Strony internetowej, zgadzasz się na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie dane przez Ciebie dostarczone są dokładne.

Nasze zasady dotyczące plików cookie zawierają informacje o plikach cookie używanych w witrynie.

ZASTRZEŻENIA
Zgadzasz się, że korzystanie z witryny jest na własne ryzyko. W szczególności rozumiesz, że:

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów: Nie jesteśmy dostawcami oprogramowania i nie popieramy użycia jakichkolwiek nielegalnych środków oprogramowania. Powinieneś upewnić się, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących praw i warunków użytkowania podczas korzystania z oprogramowania. Niektórzy dostawcy stron trzecich zabraniają korzystania z oprogramowania w celu uzyskania dostępu do ich usług, a obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, że korzystanie z usług oprogramowania jest zgodne z prawem w określonym celu.
 2. Nie powinieneś polegać na treściach prezentowanych na stronie: Treść strony jest przeznaczona wyłącznie do celów ogólnych i czysto informacyjnych. Nie jest to pomoc techniczna, finansowa lub prawna ani żadna inna rada, na której powinieneś polegać. W szczególności nie stanowi zaproszenia ani upoważnienia do korzystania z usług oprogramowania w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, ani nie zapewnia porad prawnych dotyczących zgodności z prawem ich używania w określonym celu. Przed wykonaniem lub pominięciem jakiejkolwiek działalności opartej na treści na stronie internetowej, Musisz: (i) zweryfikować, czy dana usługa oprogramowania spełnia określone potrzeby; (ii) sprawdzić wszelkie warunki, które mają zastosowanie do tej usługi. Jeśli nie masz pewności, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednią usługą oprogramowania w celu uzyskania porady technicznej lub profesjonalnej.
 3. Informacje w Witrynie mogą być niekompletne lub nieaktualne: Chociaż dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zaktualizować informacje w Witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, że zawartość Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna. Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na stronie internetowej i zawsze radzimy sprawdzić stronę internetową dostawcy oprogramowania przed zakupem jakichkolwiek towarów lub usług. Ta strona internetowa nie zawiera każdego dostawcy oprogramowania i każdej dostępnej oferty oprogramowania.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny, z którymi się łączymy: jeżeli nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron i zasobów stron trzecich, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako potwierdzone przez nas. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów. Jeśli klikniesz linki do innych witryn, natychmiast opuścisz tę witrynę.
 5. Wyłączenie odpowiedzialności za reklamę: https://portalerandkowe.com.pl to strona porównawcza i przeglądowa oparta na reklamie. Aby móc oferować tę stronę bezpłatnie i za darmo, używamy linków, które pozwalają nam na prowizję za skierowanie do partnerów serwisowych oprogramowania. Na kolejność i ranking usług oprogramowania w naszych wykresach porównawczych mogą mieć wpływ czynniki komercyjne, takie jak ogólna popularność, konwersja i dane o wydajności. Nasze recenzje, kolejność i ranking mogą się zmieniać od czasu do czasu.
 6. Ograniczenia wiekowe: Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając ze Strony i zgadzając się na niniejsze Warunki użytkowania, gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.

MOŻEMY ZMIENIĆ REGULAMIN I WARUNKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszy Regulamin. Zmienione warunki dotyczące strony internetowej obowiązują od daty publikacji. Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z Witryny, zapoznaj się z tymi Warunkami, aby upewnić się, że rozumiesz i rozumiesz warunki, które mają zastosowanie w tym momencie.

Od czasu do czasu możemy aktualizować i zmieniać witrynę, aby odzwierciedlić zmiany w potrzebach użytkowników i priorytetach biznesowych. Dołożymy wszelkich starań, aby przekazać wszelkie istotne zmiany.

MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIE STRONY LUB JĄ USUNĄĆ
Strona jest świadczona bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że strona internetowa lub jakakolwiek zawartość na niej jest zawsze dostępna nieprzerwanie. Możemy zawiesić, odwołać lub ograniczyć dostępność całej lub części Witryny ze względów biznesowych i operacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby zakomunikować zawieszenie lub odwołanie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby korzystające z Witryny za pośrednictwem połączenia internetowego są świadome i przestrzegają niniejszych Warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków.

JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ
Możesz korzystać ze strony internetowej i jej zawartości wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części zawartości Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Posiadamy lub licencjonujemy wszelkie prawa własności intelektualnej do Witryny oraz materiały na niej publikowane. Prace te są chronione prawem autorskim i traktatami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Jeśli drukujesz, kopiujesz lub pobierasz jakąkolwiek część Strony z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z Witryny ustanie natychmiast i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które przygotowałeś.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY
Nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec naszych użytkowników, jeżeli nie jest to dozwolone przez prawo. Jest to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, pracowników lub dostawców, a także oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd.

Należy pamiętać, że zapewniamy tylko stronę internetową do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w celach komercyjnych lub biznesowych i nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości.

Jeśli jednak próbujesz korzystać z witryny w celach komercyjnych lub jesteś użytkownikiem biznesowym:

 1. Wykluczamy wszystkie dorozumiane warunki, warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą dotyczyć witryny lub jakiejkolwiek zawartości witryny.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w przypadku umów, czynów niedozwolonych (w tym zaniedbań), naruszeń ustawowych opłat itp., Nawet jeżeli są one do przewidzenia, w ramach lub w związku z
  i) korzystanie ze strony internetowej lub niemożność korzystania ze strony internetowej lub
  ii) wykorzystanie treści wyświetlanych na stronie internetowej.
  W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne.

NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA WIRUSY, A TY NINIEJSZY NIE MUSISZ NAS
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby strona była wolna od błędów, błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie możemy zagwarantować, że tak będzie zawsze. Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swoich technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy, z której korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny. Zalecamy, aby zawsze używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi nie wolno nadużywać Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów szkodliwych lub szkodliwych technologicznie. Nie wolno próbować uzyskać dostępu do serwera hostującego Witrynę lub serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do Witryny. Nie wolno atakować witryny za pomocą ataku Denial of Service lub Distributed Denial of Service (DDoS). Naruszając ten przepis, popełniłbyś przestępstwo w ramach Computer Misuse Act 1990. Zgłaszamy takie naruszenie odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, dzieląc się z nimi swoją tożsamością. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast przestanie obowiązywać.

JAKIE USTAWODAWSTWO KRAJOWE MA ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA?
Niniejsze Warunki Użytkowania, ich przedmiot i ich rejestracja podlegają prawu polskiemu. Twoje ustawowe prawa pozostają nienaruszone.

Obaj zgadzamy się, że tylko sądy w Polsce są odpowiedzialne za spory lub kwestie związane ze stroną internetową. Chyba że jesteś konsumentem w innym kraju i mieszkasz poza granicami Polski.

NASZA UMOWA WYŁĄCZNIE JEST TYLKO UŻYTKOWNIKIEM
Żadna strona inna niż strona niniejszego oświadczenia nie ma prawa egzekwować któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania.

Użytkownik nie może przekazywać ani w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków użytkowania innej osobie fizycznej lub podmiotowi.

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2022 r.